markendo-group

Profesjonalne instalacje elektryczne

Obecne realizacje

Budowa oświetlenia parkingu

IMG 6771

Szpital dla koni

Montaż instalacji odgromowej.

Wykonanie instalacji elektrycznej w

cześci szpitalnej, biurowej, socjalnej

oraz w boksach dlakoni.

Kompensacja mocy biernej 

w firmie produkcyjno - transportowej.

FO OPTIM4 250x250